Elisa Verkoelen, 22 years of age, graduated at HKU  in illustration (2017-2021). Bratislava Academy of Fine Art and Design (February-June 2019)
Being a creator is in everything I do. I like writing and drawing, but looking around, reading and speaking are part of that as well. I love to tell stories and I love to collect everything that helps me telling them.
My work can always be placed in a narrative and arises from myself, my interests, my fears, my thoughts. Some people call it poetic or melancholic, but I would rather say it’s realistic and romantic. It’s a translation of how I see things, and how things happen to me. 
My work has to evoke a sense of mystery or surrealism, but in the core, it’s always about the world around us. I like to show stills, show worlds that don’t exist and to give the viewer the feeling of visiting places. The form and composition are clear, and I let the silence speak for itself. 
My most important goal is to tell an intriguing story. Not to make things clear, but to make it visual. 
For me, my starting points are usually subjects from philosophy, nature or literature. I start from inside out, the content is always the base for my projects, from there I create visuals. I work in text and image, in 2D and 3D, in stills or video. The materials I use, depend on the story I want to tell.
Elisa Verkoelen, 22 jaar oud, afgestudeerd aan de HKU (Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht) richting Illustratie (2017-2021). Bratislava Academy of Fine Art and Design (Februari-Juni 2019)
Mijn makerschap zit in alles wat ik doe, ik hou van tekenen en schrijven, maar ook kijken, lezen en spreken zijn daar onderdeel van. Ik hou van vertellen en ik hou van verzamelen. 
Mijn werk is altijd verhalend en komt altijd voort uit mijzelf, mijn interesses, mijn angsten, mijn gedachtes. Het wordt vaak poëtisch of zwaarmoedig genoemd, maar ik zou het graag omschrijven als romantisch en realistisch. Een vertaling van hoe ik naar de dingen kijk en hoe de dingen zich aan me opdringen. 
Mijn werk moet een gevoel van mysterie en surrealisme oproepen, maar kan altijd in de basis worden terug gelinkt aan de wereld om ons heen. Ik werk graag in scenes, schets werelden die niet bestaan en geef de kijker het gevoel alsof ze daar heel even op bezoek mogen zijn. Hierin zijn vorm en compositie helder en laat ik graag de leegte spreken. 
Mijn doel is een verhaal vertellen dat dat de kijker intrigeert, ik wil de dingen niet duidelijk maken, ik wil ze in beeld brengen. 
Als maker zoek ik graag aanknopingspunten met filosofie, natuur en literatuur. Ik start vanuit de inhoud, en werk vanuit daar naar beelden. Ik werk in woord en beeld, zowel 2D als 3D en in stilstaand of bewegend beeld. Mijn materiaal is afhankelijk van dat wat ik over wil brengen. 
Back to Top